24/06/2020 17:00
Xem với cỡ chữ

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng tổ chức đấu giá tàu Hải Thắng 18 (đóng năm 2016)

Số IMO/hô hiệu: IMO9632181/XVUD9; Trọng tải toàn phần: 5242,80 MT; Máy chính kiểu: 8320ZCd-4; Tổng công suất máy chính: 1765 KW; Tổng dung tích (GT): 2984 GT; Kiểu tàu: M. Tầu chở hàng tổng hợp; theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số: HP-GEN-002269-2 do Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Hải Phòng cấp ngày 15/02/2017.
- Giá khởi điểm: 36.665.763.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi ba nghìn đồng).
- Giá khởi điểm nêu trên không bao gồm thuế GTGT (tại thời điểm này, hoạt động bán tài sản đảm bảo tiền vay của Ngân hàng là không chịu thuế GTGT). 
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).
- Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 100004175799 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).
- Bước giá: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).
- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).
- Hình thức đấu giá của tài sản nêu trên: Bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức trả giá lên.
+ Người có tài sản đấu giá:
- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Địa chỉ: Số 16 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên; Địa chỉ: Số 653, đường Lương Ngọc Quyến, Tổ 22 Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
+ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:
- Tài sản đấu giá được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số: 31/2008/HĐTCTS-NHPT PC ngày 27/05/2008; Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi bổ sung số: 01/2017/HĐTCTS-NHPT.BKTN ngày 17/02/2017 ký giữa Chi nhánh Ngân hàng phát triển Thái Nguyên (nay là Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên và Công ty cổ phần vận tải biển Hải Thắng; Đấu giá để trả nợ vay (Tàu Hải Thắng 18).
* Đối tượng tham gia đấu giá:
- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Các tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính.
- Những đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo quy định tại Luật Đấu giá).
* Điều kiện tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);
+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản chính);
+ Có giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (tổ chức, doanh nghiệp);
+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế phiên bán đấu giá tài sản nêu trên; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.
+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.
+ Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá có văn bản uỷ quyền hợp pháp).
- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá tài sản: Từ ngày 24/6/2020 đến 17 giờ ngày 03/7/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 29/6/2020, ngày 30/6/2020 trong giờ hành chính.
- Địa chỉ xem tài sản: Theo chỉ dẫn của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên (đăng ký xem tài sản khi mua hồ sơ đấu giá).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 01/7/2020, ngày 02/7/2020 và ngày 03/7/2020  trong giờ hành chính. Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 100004175799 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 9 giờ 30 phút ngày 06/7/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678680 hoặc 0936.930.494 (Đ/c Hải).
Tìm theo ngày :