22/06/2020 17:46
Xem với cỡ chữ

Chi bộ Chi nhánh NHPT Bắc Giang đại hội lần thứ IX

Chiều ngày 19/6/2020, Chi bộ Chi nhánh NHPT Bắc Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết- Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh dự, chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ III và các Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ  nhiệm kỳ (2020 – 2025) gồm 3 đồng chí, Bầu trực tiếp bí thư và phó bí  thư Chi bộ, bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang lần thứ III nhiệm kỳ (2020 – 2025) gồm 1 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ (2020 – 2025)./.
Mạnh Tú-Chi nhánh NHPT Bắc Giang
Tìm theo ngày :