16/06/2020 16:22
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thái Bình thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay (cv: 285/NHPT.TBI-TD)

Lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản - tàu Hoàng Lộc 26 với thông tin:
1/ Tên địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình 
- Địa chỉ: Số 05 đường Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong thành phố Thái Bình,  tỉnh Thái Bình.
2/ Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 
- Tên tài sản: tàu vận tải biển Hoàng Lộc 26, thông số chính của tàu như sau:
+ Loại tàu: M.GENERAL CARGO;
+ Nơi đóng: Hải Dương-VN;
+ Năm đóng: 2008;
+ Chiều dài lớn nhất: 79,80 m;
+ Chiều rộng tàu: 12.80m;
+ Chiều cao mạn: 6,20m;
+ Mớn nước: 5,06m;
+ Tổng dung tích: 1599GT;
+ Dung tích thực: 1072 NT;
+ Công suất máy chính: 735KW;
+ Trọng tải toàn phần: 3,184 tấn;
+ Tổ chức đăng kiểm: VR+CC.10 Cảng đăng ký Hải Phòng;
+ Số Đăng ký: VN-2769-VT;
+ Số giấy CNĐKTB: 1962/ĐK-2008.HP. Cấp tại Hải Phòng ngày 26/12/2008.
- Số lượng tài sản: 01 tàu.
- Tình trạng kỹ thuật hiện tại: Tàu Hoàng Lộc 26 đang hoạt động vận tải bình thường trên tuyến nội địa biển Việt Nam.
3/ Giá khởi điểm đấu giá tài sản tàu Hoàng Lộc 26:
Giá khởi điểm bán đấu giá là: 12.125.000.000 đồng, (Bằng chữ: Mười hai tỷ một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn).
(Mức giá này là giá khởi điểm bán tài sản chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán tài sản theo quy định và giá trị nguyên liệu còn tồn trên tàu tại thời điểm bàn giao (nếu có)).
4/ Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: 
Yêu cầu đối với hồ sơ đề xuất của tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, cụ thể như sau:
-  Cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết: Trụ sở hoạt động, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có đủ phương tiện đảm bảo cho việc tổ chức cuộc đấu giá tài sản (Phòng đấu giá và hệ thống phương tiện phục vụ cuộc đấu giá phù hợp với loại tài sản đấu giá);
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Phương án đấu giá phải nêu rõ phương thức, hình thức, địa điểm và dự kiến thời gian đấu giá;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín: Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm. Thành lập theo đúng quy định của pháp luật, thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên; đã thực hiện tối thiểu 03 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thành trong 12 tháng gần nhất; đội ngũ đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề đấu giá phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Tổ chức đấu giá phải có đề xuất cụ thể trong hồ sơ đề xuất trong trường hợp đấu giá thành, không thành và tối đa bằng với quy định tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính); 
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố;
- Tiêu chí khác: Ưu tiên tổ chức đấu giá tài sản đã có kinh nghiệm tổ chức đấu giá thành công tài sản là tàu vận tải biển.
5/ Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h ngày 15/6/2020 đến 15h ngày 30/6/2020 (trong ngày và giờ hành chính).
- Địa điểm nhận hồ sơ:  Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình (qua văn thư); Địa chỉ: Số 05 đường Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 02273734426 
Lưu ý: Hồ sơ không hoàn trả lại nếu không được lựa chọn.
Tìm theo ngày :