11/06/2020 17:03
Xem với cỡ chữ

Đại hội Đảng bộ lần thứ II Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Định – Hà Nam

Trong các ngày 04-05/6/2020, Đảng bộ Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Định – Hà Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Gia Thế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát NHPT Việt Nam; đồng chí Nguyễn Long Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam cùng các đồng chí thành viên Tổ  công tác số 4 - Đảng ủy Khối, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng phát triển Việt Nam.
Đại hội đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ Chi nhánh lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Chi nhánh nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 09 đồng chí và bầu trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Đồng chí Lê Văn Nam được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ NHPT Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Chi nhánh giai đoạn 2020-2025.
Trần Thị Ngọc Hoa Chi nhánh VDB Khu vực Nam Định - Hà Nam
Tìm theo ngày :