20/05/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Đại hội Chi bộ Chi nhánh NHPT Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 18/5/2020, Chi bộ Chi nhánh NHPT Phú Thọ đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh Phó bí thư Thường trực và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ

     Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo của BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh đã biểu dương những thành tích của Chi bộ Chi nhánh NHPT Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
     Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí; đồng chí Đào Minh Hồng, Phó giám đốc Phụ trách Chi nhánh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ và là đại biểu chính thức, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường là đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu cấp trên.

Phan Trung Dũng Chi nhánh NHPT Phú Thọ

Tìm theo ngày :